9. Hvordan monteres et butikkskilt?

Posted on Nov 21, 2018 in

Butikkskilt er en av Holmquistsigns vanligste bestillinger, og helt nødvendig om man vil at en forretning eller butikk skal promoteres og synliggjøres for kunder. Et butikkskilt kan fortelle mye om butikken, og være en avgjørende del av helheten. Dette gjelder ikke minst for butikkskilt i Stockholm, som oversvømmes av forskjellige butikker om dagen. Butikkskilt kan i prinsippet se ut på alle mulige måter, og kan tilpasses etter kundens ønske.

Vi på Holmquistsign hjelper til med å finne den beste løsningen for å løfte frem en butikk og deres varemerke. Vi tenker at et butikkskilt bør gjenspeile forretningsvirksomheten, gå hånd i hånd med øvrig innredning og være synlig på lang sikt.

Holmquistsigns egne montører monterer butikkskilt, dersom butikken vil ha hjelp til det. Våre montører har montert en stor mengde med ulike butikkskilt opp gjennom årene, så de har god erfaring og gjør alltid en rask og profesjonell jobb, og sørger for at skiltet sitter der det skal.