Vi er ISO9001- og ISO14001-sertifiserte – vi tenker miljø!
ISO-bild

  • Lokalet vårt er oppvarmet med fjernvarme
  • Vi benytter oss av biler som går på diesel og etanol, men har som målsetting å kun kjøre el- eller hybridbiler
  • Vi ble ISO 14000-sertifiserte i år 2013
  • Telge energi – 100% grön el

Vårt nyeste ISO-sertifikat fra 2018, finner dere her.

Målsettingen med miljøarbeidet på Holmquistsign AB er å minimere miljøpåvirkningen i alle situasjoner, ved:

  • Å velge det materialet som er minst energikrevende i skiltproduksjonsprosessen
  • Å velge farge, plast og tre ut fra hva som påvirker naturen minst
  • Å velge trematerialer fra sorter som ikke er truet
  • Å ta hensyn til miljøpåvirkningen når vi velger transportmetode
  • Å sortere alt restmateriale for gjenvinning

Ved å klikke på linken nedenfor kan du lese mer om vår kvalitets- og miljøpolicy:
1.4.1 Kvalitetspolicy ny 9001 – 2015Miljö- och kvalitetspolicy

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.