Att få ta fram skyltar till ett av de mest annorlunda hotellkoncepten i Norden, Tree hotel, var otroligt roligt. Tree hotel ligger mitt ute i den Norrländska skogen, cirka en timme utanför Luleå, och här sover man i små stugor bland trädtopparna. Till detta fantastiska hotellkoncept har vi graverat skyltar i svarteloxerad aluminium, vilka är utplacerade runtom hotellområdet.

Holmquist-Tree-hotel-wc var vänlig - hemsida treepil - hemsida hotellområde - hemsidabesök - hemsida birds nest besök

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.